Ten blog znajduje się w serwisie Polacy.eu.org
Dowiedz się więcej »
Jeden przeciwko wszystkim
 
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Historia2012.12.27 16:56

Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku?

 
 

Kiedy powstała religia islamska? Jeśli w XVIII wieku, to czego nas uczą w szkołach?


 

Kościół św. Zofii w jego obecnym kształcie został wybudowany w Konstantynopolu ponoć w VI wieku n.e. przez bizantyjskiego imperatora Justyniana (http://www.youtube.com/watch?v=FL5zghssoXc). Jest on także znany pod nazwą Hagia Sofia.

 

Wielu twardogłowych historyków twierdzi, że „Sofia” to nie święta chrześcijańska patronka Zofia, lecz słowo będące synonimem „mądrości bożej”. Twardogłowym zwracam uwagę na fakt, iż w Stambule znajduje się dużo starszy od kościoła św. Zofii kościół pod wezwaniem św. Ireny, którego fundamenty opuściły się w ziemię na głębokość aż 4 metrów! (http://www.trivago.pl/stambul-32123/obiekty-sakralne/st-irene-church-198321/fotki). Ciekawe, jak twardogłowi interpretują kobiece imię Irena – jako synonim ironii?

 

Stambuł to arcyciekawa metropolia, kryjąca wiele nierozwikłanych zagadek historycznych (np. podziemne resztki rzymskiego(!) Colosseum i podziemną Cysternę alias starotestamentowe „morze króla Salomona”. Słupy/podpory mostowe do tej pory w jęz. rosyjskim są nazywane bykami(= wołami!) patrz: …Dał też urobić i morze odlewane na dziesięć łokci od jednego brzegu aż do drugiego brzegu, okrągłe w około, a na pięć łokci wysokość jego, a okrąg jego był na trzydzieści łokci w około. A pod niem zewsząd w około były podobieństwa wołów, których było dziesięć w łokciu, a otaczały morze w około; a były dwa rzędy tych wołów odlanych pospołu z morzem…). W europejskiej części miasta uwagę przykuwa prastara Wieża Galata, a nawet cała dzielnica o tej samej nazwie: (http://www.google.pl/images?hl=pl&q=stambu%C5%82+wie%C5%BCa+galata&gbv=2&gs_l=heirloom-hp.1.0.0i30.2141.8188.0.11766.21.13.0.6.6.0.594.3374.3-5j1j2.8.0...0.0...1c.1.1--xC68iMs8&sa=X&oi=image_result_group)

Wg słów Nowego Testamentu apostoł Paweł napisał „List do Galatów” (http://www.inderechtestraat.nl/media/files/1.%20Poolse%20documenten/Slowo/SLOWO%20nr%20003.pdf), lecz niestety nikt nie zdołał odnaleźć śladów ludu Galatów na terenie żydowskiej Palestyny, gdzie znajdowały się biblijna Jerozolima, Galilea, Judea… A może biblijny lud Galatów zamieszkiwał tereny wokół tureckiej Ankary, jak przypuszczają niektórzy. Pytam się więc: czy historyków dotknęła powszechna amnezja i ślepota, że do dziś nie potrafią dostrzec wieży Galata i dzielnicy Galatów w Stambule?

 

Pozostawmy jednak na boku moje dygresje o Galatach i przedziwnym „morzu na wołach” króla Salomona i wróćmy do głównego tematu.

 

Jak wiemy z podręczników, w roku 1453 Turcy osmańscy wzięli szturmem Konstantynopol/Cargrad, po czym natychmiast przemianowali go na Stambuł, a chrześcijański kościół św. Zofii ponoć przekształcili w muzułmański meczet. Oblężenie Konstantynopola/Cargradu przedstawia stara miniatura ze zbiorów Muzeum Narodowego w Paryżu: http://www.orda2000.narod.ru/chrono/docs/cargrad.jpg Oprócz mostu pontonowego, okrętów przesuwanych od strony Bosforu po lądzie na kołach(!), średniowiecznych armat i machin oblężniczych oraz pewnych b.dziwnych elementów ubioru obu wrogich wojsk (czałmy kozackie) i typowo staroruskiej symboliki na flagach wojennych (kazański czarny smok i postać św.Jerzego) - przy ewidentnym braku jakichkolwiek przedstawień osmańskich półksiężyców! - wyraźnie widać średniowieczną, gotycką architekturę górującej nad zabudową centrum Konstantynopola świątyni, opatrzonej podpisem „S. Sophie”, która nie ma nic wspólnego z obecną architekturą i obecnym wyglądem kościoła św. Zofii w Stambule!

 

Z powyższego można wysnuć przypuszczenie, że ów kościół tuż po zajęciu Konstantynopola został najprawdopodobniej zdewastowany i/lub zburzony przez zwycięzców, a w jego miejsce postawiono całkiem nowy – obecną „Wielką Zofię”.

 

To był pierwszy kościół w Konstantynopolu o tak wielkich rozmiarach. Wcześniej nie budowano tam aż tak wielkich obiektów. Zapewne budowniczowie nie posiadali jeszcze wtedy dostatecznej wiedzy inżynierskiej, potrzebnej do wznoszenia tak dużych obiektów. Dlatego zapewne w krótkim czasie po wybudowaniu kościoła ogromne obciążenia przenoszone przez gigantyczną kopułę spowodowały pękanie ścian. I jak się dowiadujemy z kronik, faktycznie sułtan Selim II w 1573 roku był zmuszony wzmocnić ściany kościoła potężnymi przyporami.

 

Jakoś trudno sobie wyobrazić, by świątynia, zwłaszcza tak duża, wybudowana rzekomo w VI wieku przetrwała w nienaruszonym stanie przez całe 1000 lat i dopiero w XVI wieku zaczęła pękać pod naporem ogromnej masy kopuły! A jeśli ją w rzeczywistości wybudowano dopiero w XVI wieku, powiedzmy w latach 1550-1557, to czy wszystko nie staje się jasne i logiczne?

 

Kościół ten jest zbudowany z cegieł - widać to nawet dziś gołym okiem we wszystkich jego fragmentach nie zakrytych warstwą tynkarską. Historycy mówią, że w Europie pierwsze budowle ceglane powstały w IX-X wieku, a w XV-XVI wieku przemysł cegielniany rozwinął i upowszechnił się w masowej skali. I za takim właśnie datowaniem (XVI wiek) budowy kościoła św. Zofii przemawia również fakt, iż jego fundamenty i ściany nie opuściły się głęboko w podłoże, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla bardzo starych budowli, np. wyżej wspomnianej bazyliki św. Ireny.

 

Jak powszechnie wiadomo, pierwotnie chrześcijański kościół św. Zofii (patrz mozaika z Chrystusem: http://www.orda2000.narod.ru/chrono/docs/sofia_3.jpg z niechlujnie zatartym/przeprawionym napisem w lewym górnym rogu i mozaika z Bogurodzicą http://www.orda2000.narod.ru/chrono/docs/sofia_2.jpg spoczywającą na poduszkach - proszę to porównać z rycinami ze staroruskiego Radziwiłłowskiego Latopisu!) został przekształcony w muzułmański meczet. Religia islamu nie zezwala na przedstawianie wizerunków ludzi i zwierząt w wystroju muzułmańskich świątyń. Jeśli takowe gdziekolwiek wcześniej były, zostały w późniejszym czasie przez Turków zniszczone/zdrapane bądź całkowicie zakryte warstwami sztukaterii i tynku.

 

Rodzi się więc pytanie: kiedy dokładnie to zrobiono?

 

Odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom dobrze znana. Nie stało się to w wieku XVI, czyli zaraz po zdobyciu Konstantynopola, lecz dużo później. Ściany kościoła św. Zofii zostały zatynkowane nie prędzej jak w połowie XVII wieku, a może nawet w XVIII wieku, co otwarcie przyznają sami historycy ze Stambułu. Jeden z tureckich historyków pisze tak: „…Nie zwracając uwagi na muzułmański zakaz przedstawiania jakichkolwiek wizerunków ludzkich, on (Mehmet II) oszczędził mnóstwo chrześcijańskich mozaik, w tym wizerunek Bogurodzicy z Dzieciątkiem na apsydzie. Mozaika ta pozostawała niezatynkowana aż do drugiej połowy XVII wieku…”. Oznacza to, że sułtanowie ze Stambułu do XVII wieku, a może nawet do XVIII wieku, modlili się w świątyni chrześcijańskiej! Oznacza to także, że sułtanowie ci byli chrześcijanami (przyszli z ordyńskiej, prawosławnej Rusi!) i wzniesiona w XVI wieku przez sułtana Sulejmana (=Salomona?) bazylika pod wezwaniem św. Zofii -Muzułmanie nigdy nie mieli i nie mają świętych patronek Zofii i Ireny! - była od samego początku świątynią chrześcijańską, a fundamentalne zmiany w islamskim obrządku religijnym, w tym zakaz stosowania wizerunków ludzkich, wprowadzono w życie dopiero w XVII-XVIII wieku!

 

Jest jeszcze jeden bardzo zadziwiający fakt: jeśli kościół św. Zofii wzniesiono w VI (czy nawet IV) wieku, jak twierdzą historycy, to dlaczego nie pochowano w nim ani jednego bizantyjskiego imperatora? Szczątki imperatorów chowano w niewielkim kościele Świętych Apostołów. Co ciekawe, ten kościółek został ponoć wybudowany w tym samym czasie, także z polecenia Justyniana i przez tych samych architektów, którzy budowali gigantyczny kościół św. Zofii.

 

Dlaczego więc szczątki imperatorów chowano w maleńkim kościółku zamiast w reprezentacyjnej, głównej bazylice?

 

Potem grobowce bizantyjskich imperatorów przeniesiono do kościoła św. Ireny. Nota bene nawet rezydencja bizantyjskiego patriarchy znajdowała się w XV-XVI wieku ponoć nie w Wielkiej Zofii, ale w kościółku Świętych Apostołów. W epoce osmańskiej XIV-XV wieku, niewiadomo z jakich przyczyn, też nie chowano umarłych władców w kryptach kościoła Wielkiej Zofii, mimo iż istniał on podobno od pradawnych czasów. I nagle pod koniec XVI wieku w Świętej Zofii zaczynają pojawiać się pierwsze, a potem coraz liczniejsze, grobowce sułtanów dynastii osmańskiej: Selima II (1566-1573), jego żon i dzieci, Murada III (1573-1595), Mehmeda III (1595-1603), Ibrahima (1640-1648), Mustafy I (1617-1618), jego matki i żony, Mehmeda IV (1648-1687), Mustafy II (1695-1702) i około setki książąt i księżniczek. Czy to nie dziwne, że przez 1000 lat istnienia tej wielkiej świątyni żadnemu z władców nie przyszło do głowy, iż główny kościół Konstantynopola/Cargradu można by wykorzystać jako miejsce pochówków imperatorskich?

A jeśli kościoła tego wtedy w ogóle nie było, wbrew temu, co twierdzą historycy, i dopiero po jego wybudowaniu w połowie XVI wieku zaczęto w nim organizować pochówki tureckich sułtanów???

 

Proszę zwrócić uwagę na rok 1702 – datę pochówku ostatniego sułtana w kościele św. Zofii. Z całą pewnością z początkiem XVIII wieku w Stambule powstało sporo nowych, dużych meczetów muzułmańskich, w których zaczęto chować kolejnych sułtanów. Sułtanowie ci, czując się już prawdziwymi Muzułmanami, nie życzyli sobie pochówku w starym chrześcijańskim kościele św. Zofii. Ich nastawienie do tego kościoła z pewnością także mocno się zmieniło. Nie przypadkowo bowiem w połowie XVII wieku, jak wspomniano wyżej, Turcy zaczęli znajdujące się w nim chrześcijańskie mozaiki zasłaniać/maskować sztukaterią i tynkiem.

 

Powyższe świadczy o jednym, a mianowicie, że historia rozwoju chrześcijaństwa w epoce średniowiecza, a w szczególności religii prawosławnej i islamu, była do XVII/XVIII wieku zupełnie inna, niż to przyjęło się powszechnie uważać.

 

Więcej szczegółów np. w książkach: „А было ли на Руси татаро-монгольское игohttp://u1414795.letitbit.net/download/1523372/00511.0952fa6703e4b2943ea43f694479/Elhov_Mongol_tatar_igo.rar.html - 45 MB i „Ватикан. Зодиак Астрономии. Стамбул и Ватикан. Китайские гороскопы. Исследования 2008-2010 годовhttp://depositfiles.com/files/a47dcpzrq - 93 MB)

 

 
9562 odsłony  średnio 2,6 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Historia.
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.27 o 22:00
A propos znaczenia imienia Irena. Nie należę raczej do twardogłowych ale lubię trzymać się pewnych faktów. Jeżeli będziemy wszystko poddawać w wątpliwość to podobnie jak w równaniu z samymi niewiadomymi do niczego nie dojdziemy.Irena, z greckiego - Eirene było imieniem greckiej bogini pokoju, córki Zeusa; słowo pokój brzmiało zresztą tak samo.
A więc nie ironia ani też nic co ma związek z żelazem(bo tak też można gdybać idąc śladem anglojęzycznym)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.27 o 22:25
Proszę zapomnieć o tym wszystkim, co napisałem drobnymi literkami. To była tylko moja ironia, która nie wnosi nic do rzeczy. Główny temat jest znacznie poważniejszy od moich ironicznych bądź czyichś lingwistycznych dywagacji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Toja, 2012.12.28 o 03:04
Witam!
Czy ten artykul mamy traktowac powaznie?
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 09:48
Naturalnie, jeśli tylko można o to prosić.

Ale jeśli głęboko wierzysz w to, że na przykład Justynian pobudował „Wielką Zofię” w VI wieku, gdy nie znano jeszcze cegieł, wielkie piramidy egipskie budowano tysiącami lat, a kolejne dynastie faraonów rządziły każda równo po 33 lata, rycerze średniowieczni byli zakuci od stóp do głów w 50-kilogramowe zbroje ze stalowymi hełmami kilkumilimetrowej grubości, dopasowanymi do kształtu głowy, a wrogie warownie zdobywano przy pomocy katapult i maszyn oblężniczych o wadze po kilkaset ton każda, poruszanych na drewnianych ośkach i kołach, to bardzo proszę. Nic mi do Twojej wiary.
Gdybym kiedyś w przyszłości znowu odważył się napisać podobny artykuł, który będzie miał w nagłówku kategoria: historia, to go po prostu nie czytaj.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku?   
Pak4, 2014.09.01 o 12:31
Jako twardogłowy odpowiadam:

> "Justynian pobudował „Wielką Zofię” w VI wieku"
Święta Mądrość. O Irenie już ktoś odpowiedział.
Dodam, że Galacja, do której mieszkańców miał pisać św. Paweł leżała koło Ankary.

> "gdy nie znano jeszcze cegieł"
Cegły znano dobre 2000 lat p.n.e.

> "wielkie piramidy egipskie budowano tysiącami lat"
Kilkadziesiąt lat, a przed tysiącami lat.

> "a kolejne dynastie faraonów rządziły każda równo po 33 lata"
Kto tak twierdzi???
Sam Ramzes II panował dłużej, a o wielu dynastiach nie wiadomo, czy rządziły po sobie, czy równocześnie.

> "rycerze średniowieczni byli zakuci od stóp do głów w 50-kilogramowe zbroje ze stalowymi hełmami kilkumilimetrowej grubości"
25-30 kg, dość równo rozłożonych na ciele. Dużo, ale porównywalnie z pełnym ekwipunkiem żołnierza z początków II wojny światowej.

> "a wrogie warownie zdobywano przy pomocy katapult i maszyn oblężniczych o wadze po kilkaset ton każda, poruszanych na drewnianych ośkach i kołach"
Ba! Kiedyś pociągi jeździły na kołach z tektury! I co?

> "Gdybym kiedyś w przyszłości znowu odważył się napisać podobny artykuł, który będzie miał w nagłówku kategoria: historia, to go po prostu nie czytaj."
A co? Mam niezły ubaw.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Piotr Świtecki, 2012.12.28 o 12:06
Bardzo ciekawe, choć człowiek się robi malutki jak jego wiedza, kiedy czyta :)

Generalne pytanie: przecież przez style stuleci, szczególnie że "po drodze" wynaleziono druk, muszą być źródła dokładniej opisujące sytuację w Hagia Sophia (kościół czy meczet, jak wygląda, co robiono, jak wykorzystywano w obrzędach). Nie może chyba być tak, że takich informacji nie ma. Nie ma?..
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 12:44
A czy są wizerunki Matki Boskiej mającej przyprawione do głowy "rogi" (=półksiężyc) lub stojącej/siedzącej na półksiężycu?
Czy zachowały się chrześcijańskie liturgiczne monstrancje z półksiężycem we wnętrzu, zamiast okrągło-płaskiej świętej Hostii?
Czy istnieją muzealne figurki starożytnych Majów i Azteków z turbanami i kozackimi czałmami na głowie?
Czy zachowały się opisy Świąt Wielkiej Nocy, poprzedzonych Wielkim Postem, u starożytnych "Majów"?
Czy są opisy świadków-rodowitych Japończyków, którzy w ogóle nie znając narzeczy/gwar południowoamerykańskich, prawie w 50% rozumieli, o czym rozmawiali między sobą członkowie regionalnych plemion z Boliwii, Wenezuali...?
Oczywiście, że są. Trzeba tylko do tych starych artefaktów, rycin i opisów próbować samemu dotrzeć. Na szczęście nie wszystko zostało zniszczone i zamilczane. Trzeba rozglądać się bardzo uważnie wokół i na boki, bo niestety nikt nas nie poprowadzi za rączkę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 12:48
PS. Czy na starych obrazach/miedziorytach przedstawiających np. św. (dla Francuzów) Joannę D'Ark, są wizerunki Boga-Stwórcy z turbanem na głowie?
Odpowiadam: tak, są. Nawet takie obrazy/ryciny zachowały się do naszych czasów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.28 o 14:52
Hanys,
Pytasz czy są wizerunki Matki Boskiej siedzącej na Księżycu ? Myślę,że dobrze wiesz iż są.
Każdy to wie. Np Matka Boska Ostrobramska.
+www.google.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.28 o 14:54
Ups, coś nie wyszło z linkiem. Już poprawiam.
+pl.wikipedia.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 17:00
Oczywiście wiem, mimo iż nigdy nie byłem w Wilnie. Moja koleżanka, która zwiedzała Wilno w ub. roku i widziała ten obraz z bliska, nawet ze mną się kłóciła, że na tym obrazie nie ma półksiężyca. Jakież było jej zdziwienie, gdy jej pokazałem zdjęcie. Od razu przypomniała, że to ten obraz, a nie inny.
Jest także Matka Boska mazowiecka z półksiężycem, której dorobiono jakąś legendę o córce kasztelana, która ponoć wykupiła ten obraz gdzieś w Meksyku (no bo że tam jest tzw. Matka Boska z Guadelupy, też z półksiężycem, to chyba każdy wie).
Ja w tym roku wypatrzyłem rzeźbę Matki Boskiej stojącej na półksięzycu w głównym ołtarzu kościoła katolickiego św. Anny we wsi Krynki, parę kilometrów od granicy białoruskiej. Chyba nie ma o niej żadnej wzmianki w przewodnikach turystycznych.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Matka Boska z (pół)księżycem 
Piotr Świtecki, 2012.12.28 o 17:08
Apokalipsa Św. Jana 12,1? +www.nonpossumus.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Matka Boska z (pół)księżycem 
Hanys, 2012.12.28 o 17:24
Apokalipsę św.Jana, a konkretnie zamieszczony w niej opis znaków zodiakalnych, które wskazują na konkretną datę (dzień i rok) prawdopodobnie jej napisania, "rozszyfrował" tandem ruskich matematyków (Fomenko i Nosowski), posługując się b.dobrą znajomością astronomii i specjalnym programem komputerowym. Dawniej daty zapisywano w postaci horoskopów zodiakalnych. W Europie zachowało się kilka starych zegarów zodiakalnych, kościelnych, które dawniej służyły do zapisu dat (każdy dzień jest inny, gdyż każdego dnia na niebie jest inna konstelacja planet i gwiazdozbiorów. W średniowieczu znano tylko siedem planet, do których zaliczano Księżyc i Słońce).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Matka Boska z (pół)księżycem 
Piotr Świtecki, 2012.12.28 o 17:30
Interpretacje obrazów Apokalips (było wiele apokalips - to, jesli tak można powiedzieć, gatunek literacki +pl.wikipedia.org) są bardzo bogate, nie ograniczałbym się w tym względzie do "ruskich matematyków".

Swoją drogą, o jaką datę chodziło?

Chyba się nie obędzie bez ruszenia kwestii chronologii powstawania Starego i Nowego Testamentu :) Prawda?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Matka Boska z (pół)księżycem 
Hanys, 2012.12.28 o 17:44
Bierzesz mnie "pod włos", Mufti.
Testamentów nie ruszę, a w zasadzie to chyba złamałem słowo i już je ruszyłem. To, co napisałem specjalnie drobnymi literkami, było balonem próbnym, ankietą intencji. Pierwsze reakcje już były.

Datę Apokalipsy oczywiście zaraz odszukam, wraz ze źródłem. Obiecuję.
Ale niuansów analizy objaśniać nie będę. Kto ciekaw, niech to sobie sam mozolnie przeczyta od dechy do dechy. Dla mnie kilka lat temu czytanie w języku rosyjskim nie sprawiało żadnej frajdy, bo tego języka nie znałem, dopóki z ogromnym zdziwieniem nie odkryłem, że ruska inteligencja ma w wielu tematach więcej do powiedzenia niż np. niemiecka czy amerykańska.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Matka Boska z (pół)księżycem 
Hanys, 2012.12.28 o 18:49
Ich rozwiązanie:
Jupiter w gwiazdozbiorze Strzelca
Saturn w gwiazdozbiorze Skorpiona
Mars w gwiazdozbiorze Bliźniąt, blisko gwiazdozbioru Byka, pod nogami Perseusza
Merkury w gwiazdozbiorze Waga
Słońce w gwiazdozbiorze Lwa
Księżyc pod nogami gwiazdozbioru Panny
Wenera w gwiazdozbiorze Lwa.
Wynik analizy: data 1 października 1486 roku, czyli na 6 lat przed spodziewanym wtedy „końcem świata” (tj. przed wzbudzającym trwogę okrągłym, magicznym rokiem 7000 !)
(7000 - 5508 = rok 1492 (wg dzisiejszego datowania))
Program komputerowy „Goros” wraz z kodem źródłowym jest ogólnie dostępny na ich stronie autorskiej. Każdy może sam to sprawdzić.
Link do książki „Число зверя. Когда был написан Апокалипсис” 11,4 MB rar/pdf +depositfiles.com
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Matka Boska z (pół)księżycem 
Piotr Świtecki, 2012.12.28 o 18:51
Dziękuję. Cóż... Ostatnio też mieliśmy (kolejny) koniec świata ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Matka Boska z (pół)księżycem 
Hanys, 2012.12.28 o 19:03
Pytań o autorstwo nie stawiałem. Cicho sza, bo coś tu z datami nie gra.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Toja, 2012.12.28 o 13:00
Witam!
Oczywiscie ze sa ,czytajac na przyklad ten ponizej(w wersji angielskiej- mozna kliknac na polski ale znika wiele informacji)nasunela mi sie sensownosc powyzszego artykulu.Rozwiewaja sie te niby "watpliwosci" w pyl.
Zaczynajac od od samej nazwy Hagia Sophia/Hagia Eirene
a nie Sw.Sofia/Sw.Irena.
+en.wikipedia.org
Pozdrawiam
Ps.Tu zas o cegle
+pl.wikipedia.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Piotr Świtecki, 2012.12.28 o 13:12
O cegle stoi tam napisane: Cegła jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych w budownictwie od czasów starożytnych. W kulturach starożytnego Wschodu znana już od V tysiąclecia p.n.e. Stosowana była początkowo jako cegła suszona na słońcu, wypalana z gliny pojawiła się w IV w.p.n.e.
Inne rzeczy wymagają do prześledzenia czasu i uwagi, a to towary deficytowe :( Dobrze, że można się wiedzą i włożoną pracą dzielić z innymi. Mam nadzieję, że to Autora nie zraża? Kto wie zresztą, jaki odzew i skutki artykułów narosną z czasem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 16:39
Jeśli dobrze rozumiem, uważasz, że Eirene to nie była patronka św.Irena, ale jakaś mitologiczna bogini grecka, córka Zeusa? Roztrząsanie tematu wyższości jednych świąt nad drugimi, czyli kultur „rzymskiej” i „greckiej” nad kulturami „nowożytnymi” lub odwrotnie i ich wzajemnych odniesień na skali chronologii dziejów ludzkości niestety pozostawię na inną okazję, zaznaczając tylko skromnie, iż w tym temacie mam odrębne zdanie od większości.

Mając na uwadze, iż do naszych czasów nie dotrwały oryginały starych kronik i innych źródeł pisanych sprzed X wieku (wg datowania nowożytnego) - tak przynajmniej ja uważam, ale oczywiście mogę się mylić - jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy sprzedawanej przez Wikipedię (i nie tylko).

Cegły w epoce „starożytnego Wschodu” od V tysiąclecia p.n.e.?
Czyżby, Toja, przez tyle tysiącleci one się nie rozsypały w pył, tak jak Twoje wątpliwości (lub całkowity ich brak)?

Naprawdę trudno jest mi w to wszystko uwierzyć, bo wprawdzie nie ma żadnych źródeł pisanych, ale za to są przecież tęgie głowy historyków, archeologów, etnografów, prawda? Oni z całą pewnością dokładnie wiedzą, co się działo 10 tysięcy i 15 tysięcy, ba, nawet milion lat temu, a szczególnie w branży cegielnianej Hetytów i Hurytów ze "Starożytnego Bliskiego Wschodu" (który gwoli ścisłości jest, cytuję za Wikipedią: tworem historiograficznym, czyli stworzonym na użytek nauki historycznej oraz dydaktyki historii) i w branży betoniarskiej „starożytnych Rzymian”, którym się nawet przytrafiło zapomnieć o wynalezionym przez siebie betonie na długie 1000 lat. No cóż, chyba tym ludziom (profesjonalistom?) trzeba wierzyć na słowo.
Ta sama Wikipedia (sprawdzałem) rozróżnia epokę kamienia łupanego, epokę brązu i epokę żelaza – to wszystko chyba dla naszej wygody, a może po to, żeby broń Boże jakieś głupie myśli nam nie przychodziły do głowy. Niestety do mnie one co jakiś czas przychodzą, mimo iż zawsze zaliczam na uspokojenie moją codzienną dawkę fluoru w paście do zębów. Mnie osobiście bardzo dziwi, dlaczego epoka brązu poprzedzała epokę żelaza. Przecież brąz/mosiądz ma dużo bardziej skomplikowaną technologię wytwarzania niż żelazo. Stop brązu/mosiądzu musi zawierać odpowiednie domieszki cyny, cynku i/lub ołowiu, a z technologią przemysłowego pozyskiwania/wytopu cyny/ołowiu (to chyba dopiero XVII/XVIII wiek?) wcale nie taka prosta sprawa, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Zresztą do czasu późnego średniowiecza nawet nie odróżniano cyny od ołowiu, więc niby skąd wiedziano tyle tysięcy lat wcześniej, jak należy robić odpowiednie stopy miedzi, dajmy na to, z ołowiem, cyną i cynkiem?

Wracając do zasadniczego tematu, czy Hagia Sofia była od zarania świątynią chrześcijańską, prawosławną.
- Ciekaw jestem, co to za dwie duże kolumny stoją po obu stronach muzułmańskiego ołtarza/mihrabu: +en.wikipedia.org
- Jestem także ciekaw, dlaczego kościoła św. Zofii, skoro nie był dobrze nakierowany na Mekkę, Muzułmanie od razu nie zburzyli. Teraz zachodni turyści, wkładając palec w jakąś dziurę i kręcąc rączką, muszą go powoli „nastawiać” w kierunku luksusowego hotelu rodziny Osamy Ben Ladena. Gdybyś przypadkiem nie wiedziała, jak wygląda Mekka z Kaabą obecnie, a chyba mało ludzi to wie, oto zdjęcie: +alles-schallundrauch.blogspot.com
- Jestem także bardzo ciekaw, co w tym kościele robi ten wielki marmurowy samowar: +en.wikipedia.org Jeśli się nie mylę, takie samowary (tzn. chrzcielnice z wodą i kranikiem, przeznaczone chyba nie dla Zeusa i jego cór) można było swego czasu spotkać (oj, jak to dawno było) prawie na każdym kroku w staroruskich cerkwiach. Po co Murad III ściągał je z Pergamonu, skoro mógł je w każdej chwili gwizdnąć Ruskim, gdy ci pili gorzałę? (to oczywiście żart, gdyż tak jak obecnie Turcy nie piją wódy, tak dawniej i Ruscy jej nie pili, co wydaje się niemożliwe, ale tak było).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Toja, 2012.12.28 o 17:32
Witam!
Ze wzgledu na brak czasu odniose sie tylko do:
Nie bylo kosciola Sw.Zofii-byl-Hagia Sophia/Kosciol Madrosci Bozej.Nie bylo Kosciola Sw.Ireny-byl-Hagia Eirene/KosciolPokoju Bozego.Nazwy pochodza z uzywanego wtedy jezyka greckiego(Madrosci Bozej i Bozego Pokoju) a popularnosc pozniejsza imion Zofii i Ireny nie ma nic wspolnego z historia obu kosciolow a raczej jest pochodna ich znaczenia we wschodnim chrzescijanstwie.Ten niby samowar to marmurowa waza z Pergamonu.Kolumny, Justynian sprowadzil ze swiatyni Artemidy w Efezie.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 17:58
Ja też nie narzekam na brak czasu. Dzisiaj akurat byłem na urlopie. W odpowiedzi opowiem taką dykteryjkę: w tym roku odzwiedziłem muzeum ikon starych w Supraślu. Wdałem się w krótką pogawędkę z przewodnikiem. Zapytałem go, co znaczą trzy zagadkowe staroruskie literki w aureoli Chrystusa (mimo iż dobrze wiem, że to nie są literki, a cyferki) na starych ikonach. Przewodnik oburzony odrzekł mi, że to nie są staroruskie litery, lecz starogreckie! Ja zamknąłem jadaczkę i rozmowy już nie kontynuowałem. Później w domu na spokojnie sprawdziłem, jak wygląda stary alfabet grecki. I co się okazało? W alfabecie tym nie stosowano takich tyld jak w języku staroruskosłowiańskim przy oznaczaniu cyfr (nad przedostatnią literą-cyfrą). Więc jaka jest wiedza tego przewodnika, który w muzeum ruskich ikon z przekonaniem opowiada, że to wszystko są starogreckie napisy. Czy dobrze się stało, że wtedy mu bezczelnie nie odparowałem, że to nie są litery lecz cyfry?
Tak, gdyż ani ja jemu ani on mnie nic ciekawego nie mieliśmy do przekazania.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 19:27
Niestety z tymi "kolumnami" to nie zgadłaś.
To są dwa wielkie świeczniki, ufundowane przez Sulejmana (nie Justyniana), o czym świadczą jednoznacznie napisy na nich się znajdujące. To że historycy, a za ich przykładem Wikipedia (i nie tylko), przymyka na to oko, mówiąc nam "cicho sza...", wcale mnie nie dziwi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Toja, 2012.12.28 o 23:36
Witam!
Kazdemu mozna sie pomylic.Przyjelam ze sa to kolumny nie przyjzawszy sie dokladnie,a kolumn tam ponad sto!
Co do swiecznikow to Sulejman Wspanialy przywiozl je z podboju Wegier.Jako znawca tematu moze powiesz nam skad?
Ogolnie to nie przekonales mnie o slusznosci swojego artykulu odpowiadasz wybiorczo, tezy nie podparte wiarygodnymi atutami,licytowanie, niepowazne.
Tu Polacy.eu a nie "opowiesci niesamowite nie z tego swiata"
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 00:20
Niestety co do chrzcielnic, z których zrobiłaś marmurowe wazy, chyba też nie zgadłaś. Po co w nich są kraniki, skoro to tylko wazy?

A tak na marginesie, to ołtarze muzułmańskie chyba nieco inaczej wyglądają niż ten z "Hagia Sofia"? Ja kojarzę w meczetach ołtarz ze schodkami, ale żeby go ot tak prosto wyrąbać pomiędzy jakieś świeczniki, to jakoś dziwne mi się wydaje.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Toja, 2012.12.29 o 14:04
Hanys ! Ty to masz jakies problemy !
Tak wyglada samowar
+www.bing.com
Tak wyglada marmurowa waza/urna z Hagia Sophia/link z Twojego artykulu/jakie i gdzie widzisz kraniki?
+en.wikipedia.org
O chrzcielnicy nawet nie wspomnialam.
+www.sacred-destinations.com
A poza tym wszyscy w domu zdrowi?
Tym usuwam sie z bezsensownej niby "dyskusji"
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 14:54
Przyznaję, w jednym masz rację.
Nazwa "chrzcielnice" (tego jest tam dwie sztuki), przeze mnie podana, jest nieprawidłowa i nieprecyzyjna. Te amfory/wazy (samowary - to oczywiście było żartobliwie powiedziane) służyły do ŚWIĘCENIA wody. Wyposażone są w krany z całą pewnością. Wiem to od osoby, która zwiedzała ten kościół kilka lat temu, bodajże w 2006/2008 roku.
Może spróbujesz znaleźć zdjęcia tych amfor do święcenia wody, zrobionych od drugiej strony? Wtedy nasze śledztwo zakończymy, dobrze?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 17:15
Nie odmówię sobie satysfakcji, by temat „samowarów” do przechowywania święconej wody w „muzułmańskim meczecie” kontynuować. Znalazłem zdjęcie zrobione od tej strony, gdzie są kraniki (i to kilka, a nie jeden!)
+www.chronologia.org
Myślę, że wynik naszego wspólnego śledztwa został tym samym przesądzony. Dziekuję za współpracę.

Powstaje jednak następne niewygodne dla historyków pytanie, a mianowicie, co w tej świątyni robiła woda święcona?

Jeśli się nie mylę, islam potępia kult „rzekomo” świętych przedmiotów i świętej natury (krzyże, ŚWIĘCONĄ wodę, obrazy, rzeźby), a wodę stosuje tylko i wyłącznie, powiedzmy, do odprawiania swego rodzaju egzorcyzmów (wypędzanie z ludzi złego szatana) - jeśli jestem w błędzie, niech mnie ktoś skoryguje.
Po co zatem w muzułmańskiej świątyni za czasów Murada III (1574-1595), który te „samowary” tam kazał wstawić, była potrzebna woda święcona i to aż w tak wielkiej ilości? Dwa sążniste marmurowe dzbany wielkości dorosłego człowieka – czy to nie za dużo na potrzeby wypędzania z wiernych szatana? Jeśli tak, to chyba tam było na to ogromne zapotrzebowanie!

Ja zdaję sobie sprawę, że za samo postawienie tytułowego pytania, czy islam powstał w XVIII wieku, niejeden islamista mógłby mi wydrapać oczy, i pewnie miałby w tym (swoją) rację. A cóż dopiero by było, gdybym chciał napisać mniej więcej w tym stylu o religii katolickiej? Niejeden katolik też byłby zmuszony jako minimum wybić chociaż zęby. I gdzie tu przed nimi wszystkimi się chować?

Aha, prawie bym zapomniał, a u Ciebie też wszyscy zdrowi w domu?
A tak na serio: nie potrafisz gawędzić bez dąsania się i obrażania?

Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.28 o 22:49
Eureka! Znalazłem taki oto skromny i bardzo stary kościół w Stambule, o którym przewodniki milczą: +en.wikipedia.org
Moim zdaniem jest to kościół pod wezwaniem Świętej Matki Marii Mo(n)golskiej, na wskroś prawosławny.
Ciekaw jestem jak tę nazwę byś zinterpretowała w języku starogreckim.
Tylko bardzo proszę, nie opowiadaj mi, że go nazwano ku czci jakiejś zacnej, ale nigdy nie kanonizowanej, zakonnicy, która poznała jakiegoś Mongoła!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.28 o 23:18
Hanys
Oto co na ten temat znalazłam w wiki :
Kościół św. Marii od Mongołów (VII-XIII wiek) Jest to jedyny[21] prawosławny kościół dawnego Konstantynopola, który nigdy nie był zamieniony w meczet. Kościół powstał w VII wieku z fundacji cesarzówny Soparty, córki cesarza Maurycjusza. Kościół był pierwotnie elementem prawosławnego klasztoru. Po zajęciu miasta przez Krzyżowców klasztor został rozwiązany, a kościół popadł w ruinę. Odbudowano go wkrótce po odzyskaniu miasta, za panowania cesarza Michała VIII Paleologa. Jednakże gruntowną odbudowę, tak kościoła, jak i klasztoru, podjęła, w 1288, nieślubna córka cesarza, która powróciła wtedy do miasta po śmierci swojego męża, mongolskiego chana Abaku. Stąd też pochodzi obecna nazwa kościoła. 29 maja 1453 okolice kościoła były terenem zaciekłych walk obrońców miasta z Turkami. Z tego powodu kościół nazywany był przez Turków „Krwawym” (Kanlı Kilise).

Z tego wynika, że pisząc do Toji "Tylko bardzo proszę, nie opowiadaj mi, że go nazwano ku czci jakiejś zacnej, ale nigdy nie kanonizowanej, zakonnicy, która poznała jakiegoś Mongoła!" chcąc niechcąc byłeś blisko prawdy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 00:07
Wydaje mi się, iż jestem bliżej prawdy niż mi się wydaje.
Ale, jak wiesz, znowu ironizuję. Historia z wymyślonym po czasie przez krętaczy mongolskim chanem i jakąś sułtańską córą z nieprawego łoża (A jakaż to kronika prowadziła spiski dziewoj z nieprawgo łoża? Żadna. Nigdy nie było takiego zwyczaju.) jest w równym stopniu prawdopodobna co debilna. Gdybym ja jako wierny chodząc do takiego kościoła nagle dowiedział się, iż jest pod wezwaniem jakiejś niekanonizowanej panny z nieprawego łoża (a przeciez w jego nazwie jest słowo Święta!), to bym księdzu dupę obił kijem nawet trzy ołtarzu!
Zwróć proszę uwagę na przepiękny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem wymalowany wewnątrz kopuły w centralnym miejscu tuż nad ołtarzem, gdzie nie dotarło światło z flesza aparatu fotograficznego. To jest wikipediowe zdjęcie dużej rozdzielczości: +upload.wikimedia.org Widać na nim w marę wyraźnie Matkę Boską z oboma podniesionymi w górę rękami i małego Chrystusa też z oboma uniesionymi w górę rączkami, usytuowanego dokładnie pośrodku, na jej piersi, a nie przy którymś cycku. To jest słynna Najświętsza Bogurodzica z Nowogrodu, która uratowała Nowogród Wielki przed wojskami suzdalskimi!
Innej równie charakterystycznej jak właśnie ta Bogurodzicy nie znajdziesz nigdzie na świecie! Ona była z Wielkiej Mongolii, jak nazywano dawno temu całe imperium europejsko-azjatyckie (atamańsko-otomańskie, tj. rusko-tureckie). Nikt nie kojarzy już tego, bo i niby na jakiej podstawie. Dlatego też historycy, by odwieść ludzi od własnych przemyśleń (np. co Mongolia miała wspólnego z wydarzeniami ewangelijnymi?), tak mocno mataczą. Kościółek ten jest wyjątkowy, miał kiedyś podziemne połączenie z "Wielką Zofią" i znajdował się pod specjalną pieczą imperatorów i sułtanów. Dlaczego?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.29 o 00:48
Hanys,
Czyżby to była ta ikona-pierwsza od lewej w trzecim rzędzie od dołu ?
+picasaweb.google.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.29 o 00:56
Hanys,
" Nikt nie kojarzy już tego, bo i niby na jakiej podstawie. Dlatego też historycy, by odwieść ludzi od własnych przemyśleń (np. co Mongolia miała wspólnego z wydarzeniami ewangelijnymi?), tak mocno mataczą. Kościółek ten jest wyjątkowy, miał kiedyś podziemne połączenie z "Wielką Zofią" i znajdował się pod specjalną pieczą imperatorów i sułtanów. Dlaczego?"

Mimo wszystko nie wiem jaki interes mają historycy w zakłamywaniu historii. To niezgodne z podstawowymi celami tej nauki.
Niestety nie znam odpowiedzi na ostatnie pytanie a chciałabym wiedzieć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Piotr Świtecki, 2012.12.29 o 09:44
Nie musi być "celu", mogą po prostu być zniekształcenia i błędy, narastające i podtrzymujące się nawzajem w wyniku głupoty, oportunizmu, nawyków, niedbałości...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 10:52
Nie zgadzam się z Tobą, Mufti. Większość historyków, archeologów, geologów to ludzie myślący, podobnie jak my. Oni są "wewnętrznie" zmuszeni wiele rzeczy przedstawiać i interpretować zupełnie inaczej, niż może sobie prywatnie myślą. U podstaw wielu dziedzin, historii, ale także medycyny i nauk przyrodniczych, były kłamstwa założecielskie, mnuiejsze lub większe. W medycynie takim kłamstwem założycielskim sprzed 100 lat jest np. teoria chorób zakaźnych/infekcyjnych. W historii - lipna chronologia, oparta na kabalistyczno-astronomicznych tablicach chronologicznych jezuitów Scaligera i Petaviusa, obowiązująco do dziś. W geologii - teoria o trwających "miliony lat" zmianach skorupy ziemskiej (popatrz uważnie, co się stało po wybuchu wulkanu św.Heleny w USA w latach 80-tych. Gdyby tam nie było naocznych świadków, geolodzy wmawialiby nam, że te zmiany - gigantyczne przemieszczenia warstw ziemi, zwęglone pionowe pnie drzew, koryta nowych rzek itp., trwały miliony lat! Niestety świadkowie jeszcze żyją!).
Gdybym był np. lekarzem, to co by się ze mną stało, gdybym zaczął w przychodni lekarskiej opowiadać koleżankom-pielęgniarkom i pacjentom, że Aids to ściema, że chorób zakaźnych i wirusów nie ma... Wyrzucono by mnie z pracy na zbity pysk w tempie rekordowym!
Pisałem o tym, jak Dieter Unger (ten od fotosyntezy) informował o swoich rewelacjach wszystkich zainteresowanych. On był emerytem, więc pracy nie mógł stracić. Rozmawiał jednak z profesorami w kuluarach uczelni. Ktoś mu na boku powiedział, że ma absolutna rację. Wówczas Enger poprosił go, by to upublicznił jako naukowiec, specjalista. Odpowiedź była krótka: nie chcę być tym pierwszym, który z tym się wychyli, bo wiem, że pierwszego zaśmieją, wydrwią, zaszczują, zrujnują mu karierę, wyrzucą z pracy...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Piotr Świtecki, 2012.12.29 o 11:47
Hmm, ale akurat choroby zakaźne ... Od przeziębień poczynając, czego i nam dane jest doświadczyć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 12:31
I dlatego mając to głębokie, wewnętrzne przekonanie, poparte empirycznymi(?), wręcz namacalnymi dowodami (patrz: smarkająca i kaszląca po wszystkich kątach dziatwa szkolna i przeszkolna), tak łatwo dajemy się manipulować tym cynicznym łobuzom w białych fartuszkach.
I nawet nam do głowy nie przychodzi, by przyjrzeć się uważniej postaciom wybitnych „naukowców”: L.Pasteura (Tricky Louis), R.Kocha, Henle’go…
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Piotr Świtecki, 2012.12.29 o 12:51
Jaka zatem jest etiologia chorób zakaźnych?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 13:19
Moim zdaniem: polimorfizm bakterii
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 10:02
Nie. Popatrz uważnie. Na zdjęciu, które Ci wskazałem, widać nad ołtarzem z rzędem ikon (pośrodku nad tym ołtarzem, u góry) ciemną wnękę kopuły kościoła z krzyżem. We wnęce kopuły jest obraz M.Boskiej Nowogrodzkiej.
Spośród ikon, które wskazałaś pod swoim linkiem to własnie ta: +picasaweb.google.com jest nazwana Jarosławska. Nie przejmuj się tym. Dla tej jedynej w swoim rodzaju ikony staroruskiej (dwie pary podniesionych w górę rąk i dzieciątko centralnie na brzuchu Matki) istnieją także inne nazwy, np. Matka Boska Włodzimierska. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Trzeba bowiem wiedzieć, że wspaniały republikański i chrześcijański Gospodin Nowogród Wielki to najprawdopodbniej nie było jedno ruskie miasto, ale całe skupisko bajecznie bogatych miast nadwołżańskich: Jarosław, Włodzimierz, Riazań, Kostroma, Wołogda itd. Popatrz na mapę obecnej Rosji, poszukaj tzw. turystycznego "Złotego Pierścienia", tam gdzie większość "ocalałych" (=przebudowanych) cerkwi ma złocone kopuły! To jest właśnie to miejsce, terytorialne zbliżone do powierzchni Polski!
Gdybyś chciała sprawdzić w Wikipedii (i nie tylko), gdzie znajduje się Nowogród Wlk., to mocno się zdziwisz. Może kiedyś o tym w szczegółach napiszę, bo to jest jeden z bardziej podłych przekrętów w rosyjskiej (i nie tylko) historii.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.29 o 13:46
Hanys,
Na poprzednim zdjęciu,fresk we wnętrzu kopuły był dla mnie słabo widoczny(bardzo ciemny).Dostrzegłam jednak ogólne zarysy postaci. Później poszukałam w grafice google obrazu Matki Boskiej z Nowogrodu i spośród wielu ta ikona z XVII wieku(Bogurodzica Znaku) wydała mi się najbardziej podobna do tej z wnętrza kopuły. Może przez swój ciemny koloryt a nie tylko układ postaci. Jednak Matka Boska Jarosławska(Orantka) jest z XII wieku.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.29 o 13:54
O ikonie "Znaku"
"W okresie, kiedy niepodległość potężnej ongiś Republiki Nowogrodzkiej zbliżała się do końca, w 60. latach XV wieku, w ikonografii pojawia się wspomnienie dalekiego roku 1169, kiedy to 27 listopada książę Andrzej Bogolubski z wojskiem suzdalskim oblegał Wielki Nowogród. Zachowane ikony z tym tematem są do siebie podobne, oprócz świętych (Borys i Gleb, Jerzy i Dymitr, Mikołaj, Aleksander Newski, także anioł), którzy udzielili nowogrodzianom pomocy, przedstawiony jest przede wszystkim udział ikony Znak (Znamienije) w obronie oblężonego miasta"
+www.przegladprawoslawny.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 13:55
Z wiekiem (XII) wszystko się zgadza. A jakiego wieku Ty się spodziewasz?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.29 o 14:11
Hanys,
Tekst, który podałam mówi,że wspomnienie cudu obrony Nowogrodu pojawiło się w ikonografii znacznie później,dopiero gdy państwo chyliło się ku upadkowi a więc w XV wieku.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 14:30
Nowogród Wlk. nie był udzielnym, odrębnym państwem, lecz organiczną cześcią znacznie większego organizmu, który można by śmiało nazwać państwem imperialnym.
Nie specjalnie chcę dalej zagłębiać się w meandry ruskiej ikonografii XII czy XV wieku, bo to wbrew pozorom bardzo drażliwy, wręcz niebezpieczny temat. Chcę ten rok przeżyć w radości i zadowoleniu, więc nie podejmę rzuconej mi "rękawicy". Krótko tylko dodam, że mityczna(?) postać ks. Andrzeja Bogolubskiego jest jedną z ponad setki(!) replik/kalek postaci Chrystusa. Zostawmy moje dwuzanczne chyba znaki zapytania i wykrzykniki w spokoju, dobrze? Przynajmniej do przyszłegoo roku, a może na zawsze.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hindukusz-Milena, 2012.12.29 o 14:42
Hanys,
Ja nie rzucam żadnej rękawicy - po prostu mnie "wciągnęło" jak "Imię róży"
Dużo w tym Twojej zasługi bo podsycasz moją wrodzoną ciekawość. Teraz dodatkowo mnie zaintrygowałeś sugerując niebezpieczeństwo tematu(czyżby możliwość klątwy ?)
Bynajmniej sobie nie kpię bo wiem, że są sprawy,których nie sposób ogarnąć rozumem.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 14:59
Nie, klątwa nie.
Tak "dziecinny", za przeproszeniem, znowu nie jestem.
To niebezpieczny temat dlatego, bo w każdej chwili mozna boleśnie dotknąć istoty wszelkich religii na tym pięknym świecie. Bardziej szczegółowo już nie podpowiem. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Leszek, 2012.12.29 o 13:40
Hanysie,
Wiem, że sobie robisz jaja i nieźle się bawisz, ale pisanie, że historycy twierdzą, iż budynki ceglane w Europie powstały w IX w. to dobre, dobre. Jak kto kiedyś był w Rzymie to pewnie pamięta Koloseum... a jak nie to poniżej budowla z Rawenny z r 440
+pl.wikipedia.org
To przykład architektury bizantyjskiej
To jak, mówisz, Jan Sobieski walczył z chrześcijanami? W sumie chodzi o to, że Kara Mustafa był generałem rosyjskim i prawosławnym. Oczywiście, przecież na cerkwiach jest półksiężyc:
+symeon-anthony.info
Więcej, ten krzyż jest przekreślony, więc oznacza Antychrysta. Więc tak naprawdę Hagia Sophia była kiedyś kościołem satanistycznym a islam to kryptoprawosławie czyli kryptosatanizm. Krypto-.... bo jak wiesz rytuały satanistyczne zazwyczaj odprawia się w kryptach.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 14:01
Ciekaw jestem, czy wokół murów rzymskiego "Coloseum" wykopano kiedykolwiek gdziekolwiek ziemię na głębokość kilku metrów, by sprawdzić, jak głęboko ta (rzekomo bardzo stara) budowala osiadła?

Ja nie robię jaj, prędzej Ty je robisz, pisząc o satanistycznych kryptach!
Jesli Ciebie tak bardzo interesuje Kara Mustafa, to sprawdź, co on kiedyś wyprawiał pod murami Czehrynia i czy aby napewno to był on?
A Sobieski odrzucając Turków spod murów Wiednia, zdaje się, w ogóle do Wiednia nie wszedł na popijawę z Austriakami. Dobrze zrobił, gdyż inaczej dostałby zawału serca, widząc wszędzie u nich w mieście półksiężyce z gwiazdą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Toja, 2012.12.29 o 22:31
Na zakonczenie jedno z licznych przekrecen na stronie alternatywnej historii
+orda2000.narod.ru
Ta rycina niby S.Sophie w Carogrodzie/Konstantynapolu:
+orda2000.narod.ru

Jest rycina S.Sophie w Nowogrodzie podczas oblezenia Mongolow w XIII wieku
+en.wikipedia.org
Jak ktos ma czas to moze poszukac wiecej ale czy warto?
Taki przyklad manipulacji w swoistym celu"altermnatywnej historii"
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Kościół św. Zofii w Stambule – islam powstał dopiero w XVIII wieku? 
Hanys, 2012.12.29 o 23:47
O co Ci chodzi? Mogłabyś wyrażać się jaśniej?

Zdaje mi się, że ostatnio rozmawialiśmy głównie o świecznikach, których w meczecie muzułmańskim nie ma prawa być, oraz o pojemnikach na wodę święconą, której też w meczetach nie powinno być. W obu przypadkach wygląda na to, że mam rację, chociaz powinno byc na odwrót, gdyz to kobiety we wszsytkim mają pierszeństwo.

Pierwsza rycina (ta kolorowa), na którą wskazujesz, z kościołem opisanym jako S.Sophie, została przeze mnie skomentowana w artykule jak wyżej. Czytałaś go uważnie?
Natomiast drugie (wikipediowe) zdjęcie cerkwi św. Zofii z Nowogrodu dotyczy zupełnie innej cerkwi. Nowogród w Rosji, a Stambuł to są dwa różne miasta. Naoprawdę trudno mi zrozumieć, o co Ci tym razem chodzi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło